Eftersom vi arbetar med ”ljud” i förskoleklasserna passade det bra att leta efter bokstavsljud även i skogen. Vad finns det i skogen som börjar med s? Barnen samarbetade i par och ritade och berättade.