Vi är en etta och en förskoleklass som vill synliggöra det vi gör på skoltid och på fritids. Vi vill att bloggen ska fungera som en kommunikationskanal mellan hem och skola. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i utformandet av inlägg och att bloggen ska fungera som en mottagare för det vi gör i klassen och därmed bidra till motivation för deras arbete. Vi vill att bloggen ska vara en del av det språkutvecklande arbetssätt vi använder oss av i klasserna.