TRULLE:
Vill ni läsa mer om Trulle, kika in här:

http://www.trulle.com/foumlrskoleklass.html

NTA:

Vill ni läsa mer om NTA, besök denna sida:

http://www.ntaskolutveckling.se/

EKENSBERGSSKOLAN:
Här är länken till skolans hemsida: http://ekensbergsskolan.stockholm.se/

SKOLVERKET:
Är ni intressade av att ta del av våra styrdokument och andra dokument gällande fritidsverksamheten och skolan besök gärna Skolverkets föräldrasida http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar