Barnen på Gräsanden

Välkomna till oss på Ekensbergsskolan!

Månad: mars 2017 (sida 1 av 2)

Bävern i Ekensberg

Vi har upptäckt nya spår från bävern på mycket nära håll. Ute på udden i Ekensberg har bävern nyligen gnagt ner träd och klassen har fått se en spännande film om hur den flitiga bävern lever och bor.

Fjärilens utveckling

Förskoleklasserna har påbörjat ett projekt om fjärilens utveckling. Vi följer med spänning hur våra tistelfjärilar kommer utvecklas. Larverna har nu blivit till puppor. Alla barnen vårdar dem ömt och de finns att titta på i våra klassrum.

Fler färre färst

Blå f-klass arbetar med de nya begreppen fler, färre och färst. Varje dag tar vi hjälp av legobitar som visar klassens närvaro. Vilken dag är vi fler, färre eller färst?

Vi gör musik säger Sibel och Minna.

Röda klassen letar stavelser i skogen

 

I skogen letade vi efter ord med olika antal stavelser. Barnen var så engagerade och gick runt och klappade för fullt. Mycket samarbete och språkträning!

Lika och olika

I samband med ”rocka-sockorna-dagen” spann vi vidare på begreppen lika-olika. Den här gången studerade vi olika citrusfrukter. På vilket sätt ser/luktar/smakar de lika eller olika?

Rocka sockorna!

Tisdagen den 21/3 rockade vi sockorna för att uppmärksamma att vi är lika/olika, men har lika mycket värde.

Björn och ekorre

Under v 10 – 11 påbörjades tankekartor av F-klass blå och arbete med några av skogens djur. Klassen kunde mycket om björnen och ekorren.

De fyra årstiderna

Blå F-klass lyssnade på Vivaldis fyra årstider som nu finns uppsatta i hallen. Vad tänker vi på när musiken spelas och hur ser våra årstider ut.

Vi lär oss om årstiderna

I båda förskoleklasserna har vi sista tiden pratat om hur man delar upp året i årstider. När fyller du år? Hur skiljer sig årstiderna åt?

Vi målar och sjunger sånger om året.

Äldre inlägg